گل من

گل من ای گل زیبای دلم/ نازنین ترمه و دیبای دلم/ تو از این فاصله ها دلگیری/من از این غصه و غمهای دلم/ میدونم که با وفایی گل من/ صاف و ساده بی ریایی گل من/ ز غبار باغچه آزرده می شی/ بیش از اینها با صفایی گل من/ یادته به من می گفتی عاشقی/ عاشق چشم سیاهی گل من/ مث دخترای شاه پریان/ سر کوچه چشم براهی گل من/ یادته بهت می گفتم عاشقم/ دل شکستنم گناهه گل من/ دل مهربون و با وفای من/دنبال یه سر پناهه گل من/ دل و گل مثال شاعرانه بود/ گرد شمع گشتن و زائرانه بود/ اولین و آخرین کلام دل/ از تو گفتن بهترین ترانه بود.  ف ه

/ 1 نظر / 10 بازدید